13 Mei 2010

BMM 3116 GENRE KESUSASTERAAN MELAYU

Tajuk Kandungan

1 Sastera Dalam Pengisian Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah
• Unsur dan bahan sastera, Kemahiran sastera
• Ilmu, nilai, dan kewarganegaraan
• Peraturan sosio budaya dan kemahiran bernilai tambah

2 Pendekatan Pemahaman Teks
• Kaedah Struktural
• Kaedah Mengalami Menghayati


3 Pendekatan Pemahaman Teks
• Kaedah Berfokus
• Kaedah Global

4 Teknik dan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
• Pantomim, Mestamu
• Deklamasi
• Khat

5 Teknik dan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
• Pemaduan seni
• Adaptasi, Kerusi panas
• Boneka

6 Teknik dan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
• Teater Pembaca, Teater Bercerita
• Improvisasi
• Kemahiran Berfikir

7 Sastera Bandingan

8 Sastera Kanak-kanak dan Remaja
• Latar Belakang
• Karya dan Tokoh
• Sastera Kanak-Kanak dari Perspektif Pendidikan

9 Apresiasi Teks Sastera Sekolah Rendah
• Prosa Tradisional
- Struktur, Fungsi, Ciri Bahasa

10 Apresiasi Teks Sastera Sekolah Rendah
• Prosa Moden (Cerpen dan Novel)
 - Struktur, Fungsi, Ciri Bahasa

11 Apresiasi Teks Sastera Sekolah Rendah
• Prosa Moden (Drama)
- Struktur, Fungsi, Ciri Bahasa

12 Apresiasi Teks Sastera Sekolah Rendah
• Puisi Tradisional (Pantun dan Seloka)
- Struktur, Fungsi, Ciri Bahasa

13 Apresiasi Teks Sastera Sekolah Rendah
• Puisi Tradisional (Syair dan Gurindam)
- Struktur, Fungsi, Ciri Bahasa

14 Apresiasi Teks Sastera Sekolah Rendah
• Puisi Tradisional (Lagu Rakyat)
- Struktur, Fungsi, Ciri Bahasa

15 Apresiasi Teks Sastera Sekolah Rendah
• Puisi Moden (Sajak)
- Struktur, Fungsi, Ciri Bahasa

Tiada ulasan: