30 Jun 2010

Penulisan Tinjauan Literatur

Harus mempunyai / menyentuh tentang (setidak-tidaknya) aspek di bawah
  1. Nama pengkaji / penulis
  2. Tajuk kajian / tajuk tulisan / buku
  3. Jika tesis -- nyatakan peringkat, jabatan dan u
  4. Sasaran kajian,
  5. Tahun kajian
  6. Kesimpulan Hasil kajian
laporan ditulis berdasarkan urutan tahun

Tiada ulasan: