07 Ogos 2010

Laras Bahasa Sastera


Laras bahasa sastera boleh dilihat dari dua aspek, iaitu laras bahasa kreatif dan laras bahasa ilmiah yang memperkatakan bidang sastera. 
Laras bahasa kreatif merupakan bentuk yang terhasil daripada gaya cipta atau gabungan di antara cetusan imaginasi dengan pengalaman pengarang. Laras ini berfungsi sebagai media untuk menyampaikan mesej, pengalaman dan bentuk perasaan kepada pembaca.Ia merupakan saluran untuk mengungkapkan ekspresi dan pemikiran, memperlihatkan nilai seni dan estetika yang tergabung dalam satu bentuk pemakaian yang segar lagi bertenaga. Karya kreatif ini biasanya wujud dalam bentuk-bentuk prosa (cerita, cerpen dan novel), puisi (syair, pantun, sajak) dan drama (filem, teater, dan pementasan).

Laras bahasa ilmiah yang memperkatakan bidang sastera lazimnya wujud dalam bentuk kritikan sastera dan ulasan buku. Bidang yang sering diperkatakan termasuklah plot, tema, teknik, latar, sudut pandangan, watak dan perwatakan. Laras bahasa sastera ini memperlihatkan ciri-cirinya yang tersendiri.

Laras bahasa sastera yang bermutu tinggi memerlukan kejelasan, perpautan, kesatuan serta bentuk gaya yang dipelbagaikan. Penggunaan bahasanya bermula daripada fonem, iaitu satu unit linguistik yang terkecil (melibatkan unsur aliterasi, dan asonansi), kemudian pemilihan kata sehinggalah kepada unsur wacana yang lebih luas. Unsur-unsur inilah yang berperanan bagi mengungkapkan penulisan yang bermutu, berkesan serta indah.


Selain itu, unsur penggandaan dan klitik ‘ku’, ‘mu’, dan ‘kau’ juga lazim digunakan.
Contoh tatabahasa:
Betapa tidak rugi, bapa, kerana bagi berpindah daripadanya itu tiadalah menaruh beberapa keberatan dan kerugian lain daripada ditakuti khayal-khayal yang tidak berhakikat yang tidak bermakna, istimewa bahawa government kita telah berlelah paya dan telah berugi-rugi mengusahakan beberapa sebab-sebab yang boleh menjadi contoh perbandingan dan yang boleh menjadi iktibar seperti sekolah-sekolah dan lain-lain sebagainya.
Contoh 2:
(Petikan daripada novel Norhana, karya Rahman Shaari)
Contoh 3:
(Petikan daripada sajak Pulangkan Kembali karya Latiff Mohidin)
Gaya bahasa laras bahasa sastera memperlihatkan manipulasi struktur sintaksis, pemilihan bahasa figurative, ungkapan, peribahasa, kiasan dan sindiran serta unsur-unsur stilistik yang lain. Bentuk dialog juga boleh digunakan.
Contoh gaya bahasa:
(Petikan daripada novel Arus, karya Anwar Ridhwan)
(Petikan daripada cerpen Tamunya Seorang Menteri, karya S.Othman Kelantan)
(Petikan daripada novel Daerah Zeni, karya A.Samad Said)
(Pantun Melayu)

Sebagai kesimpulan, sesuatu laras bahasa merupakan satu variasi bahasa yang dicicirkan oleh pemilihan kata, frasa dan ayat yang dituturkan atau ditulis bergantung kepada siapa kita berhubung, cara kita berhubung dan bidang pengkhususan yang diperkatakan.

Bagi laras bahasa sastera, laras ini mempunyai perbezaan yang amat jauh dengan laras bahasa saintifik. Oleh itu, ciri-ciri khusus bahasa teknikal seperti penggunaan gambar rajah, graf, jadual, carta dan lain-lain tidak terdapat dalam laras bahasa sastera. Sebaliknya, unsur-unsur ketaksaan, iaitu kekaburan dan ketidakjelasan sengaja dimasukkan bagi pembaca membuat tafsiran masing-masing.

6 ulasan:

Tanpa Nama berkata...

saya merupakan pelajar yang membuat kajian berkaitan dengan laras bahasa sastera. Blog tulisan encik ada kaitan dengan apa yang saya sedang kaji tapi boleh saya tahu tokoh mana yang mengatakan bahasa laras sastera ni terbahagi kepada dua aspek iaitu laras kreatif dan laras bahasa ilmiah yang mengatakan tentang sastera?

Tanpa Nama berkata...

bole saya tahu saudara buat kajian untuk apa ye?

Tanpa Nama berkata...

kajian tentang laras bahasa sastera dalam novel

nor fazilah berkata...

boleh saya tahu apa fungsi laras bahasa sastera

Tanpa Nama berkata...

Sya ingin laras bahasa sastera dalam syair ikan terubuk di buku permata sastera stpm penggal 1..boleh encik jelaskan

Pelajar 6A3 SMK Seri Nering Jerteh berkata...

saya pelajar yg ingin mengaji laras bahasa sastera tapi keliru dengan objektif yang hendak dibuat berkaitan dengan tajuk PEMINANGAN PUTERI GUNUNG LEDANG OLEH SULTAN MAHMUD DALAM TEKS SULALATUS SALATIN.