01 Ogos 2010

Fungsi sastera membentuk negara bangsa1.    Berfungsi sebagai protes/kritikan sosial

·         Karya-karya berbentuk satira (sindiran)

·         Dalam cerita contohnya Hang Tuah dipanggil alegori-menceritakan tentang kisah sosial masyarakat/golongan istana pada masa itu.

·         Menyindir kepincangan sosial yang berlaku dalam masyarakat tidak kira lapisan

·         Berikan contoh-contoh karya novel, cerpen, puisi berkaitan – novel Shahnon Ahmad – puisi-T. Alias Taib, J.M Aziz


2.    Menawarkan gagasan idea dan pemikiran

·         Menyalurkan idea dan fikiran untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat terhadap sesuatu perkara

·         Zaman sebelum perang – semangat menentang penjajah-nyatakan contoh

·         Semangat nasionalisme – nyatakan contoh

·         Berikan contoh-contoh berdasarkan karya novel, cerpen, puisi berkaitan dalam setiap huraian

3.    Memberikan pengajaran/ unsur deduktik

·     Karya sastera yang mempunyai unsur-unsur  pengajaran sama ada mengajar secara langsung ataupun secara tidak langsung melalui watak-watak binatang


·         Sastera rakyat

·         Berikan contoh-contoh berdasarkan karya novel, cerpen, puisi berkaitan dalam setiap huraian


4.    Menjadi bahan hiburan

·         Karya-karya yang berkisar tentang kehidupan masyarakat pada masa itu yang boleh dijadikan hiburan setelah melaksanakan tanggungjawab seharian.

·         Karya-karya yang boleh memberikan hiburan kepada pembaca

·         Cerita-cerita jenaka – hiburan yang macam mana dan contoh
·         Berikan contoh-contoh berdasrkan karya novel, cerpen, puisi berkaitan


5.    Menyeimbangkan sosial dan politik negara

·         Karya-karya sastera yang membicarakan persoalan-persoalan berkaitan perpaduan kaum, fahaman politik secara tidak langsung menyedarkan masyarakat tentang pentingnya perpaduan dan kesefahaman dalam masyarakat
·         Contoh-contoh karya novel, cerpen, puisi berkaitan


6.   Mencerminkan estetika dan nilai budaya

·         Nyatakan nilai estetika dalam karya sastera yang dapat membentuk negara bangsa dan contoh karya

·         Nyatakan nilai budaya dan contoh


7.   Memberikan pendidikan dan ilmu

·         Nyatakan bagaimana dalam karya sastera dapat memberikan pendidikan dan ilmu kepada masyarakat untuk membina negara bangsa

8.   Menambahkan khazanah intelektual

Bagaimana khazanah intelektual (karya sastera) dapat menyumbang kepada pembentukan  negara bangsa.

Tiada ulasan: