03 April 2010

Morfem


Morfem ialah gabungan huruf membentuk suku kata dan gabungan suku kata. Ada morfem berstatus satu suku kata, dua suku kata, tiga suku kata dan seterusnya. 

Morfem satu suku kata, pada lazimnya, tiada makna dan tidak difahami. Maka dipanggil morfem terikat. Contohnya, ‘ma,’ ‘mem,’ ‘ter’ dan sebagainya. Jika morfem satu suku kata ada makna yang boleh difahami, maka statusnya adalah morfem bebas. Contohnya, ‘yu,’ ‘had,’ ‘cat’ dan sebagainya. 

Morfem yang lebih dua suku kata, pada lazimnya ada makna, maka dipanggil mofem bebas. Jika morfem dua suku kata atau lebih tidak mempunyai makna, tetap dinamakan sebagai morfem terikat.  Contohnya, ‘memper,’ ‘diper’ dan sebagainya.

Untuk membebaskan morfem terikat, adalah perlu digadingkan dengan mana-mana perkataan yang sesuai atau kata dasar. Penggabungannya akan menghasilkan kata terbitan. Contoh,

  • Lari   +   -an   = larian
  • Pe-   +   lari    = pelari
  • Pe-   +   lari    +   -an   = pelarian

Oleh sebab ada makna, morfem bebas ini juga bersamaan dengan perkataan. Perkataan sudah capai statusnya sebagai ada makna dan difahami. Morfem terikat pula dapatlah difahami sebagai imbuhan.

Tiada ulasan: